Luokat 7-9

Luokat 7-8

Huom. Lukuvuonna 20-21 7-luokkien kirjavinkkaukset toteutetaan pääosin etänä. Ilmoita luokkasi vinkkaukseen viimeistään kaksi viikkoa aikaisemmin lomakkeella. Kevään vinkkausajat ovat to 4.2. klo 9-10 ja ti 16.2. klo 8.45-9.30. Etävinkkauksesta juttua infotilaisuuden muistiossa.

Seitsemännellä luokalla kiinnitetään huomio lukuharrastukseen. Lukemiseen innostetaan kirjaston kirjavinkkauksella ja kannustetaan sosiaaliseen lukemiseen jakamalla kokemuksia esim. Kirjastopolun oppilaiden alueella. Tapaaminen toteutetaan joko kirjastossa tai koululla.

Kahdeksannella luokalla harjoitellaan ja syvennetään aiemmin opittuja taitoja ja mahdollisuuksien mukaan työskennellään ja vieraillaan kirjastossa opettajan ohjauksessa. Lumme-verkkokirjastoa, alla olevia linkkejä ja kirjaston aineistoja hyödynnetään opiskelutehtävissä kouluilla ja itsenäisesti.

7. luokan äidinkielen opettaja:

 • Varaa aika kirjastostasi, ks. myös aikatauluehdotus yhteystietosivulta.
 • Johdattele oppilaitasi aiheeseen esim. Sivupiirin (Kirjasampo) kirjavinkkien avulla
 • Kerro kirjastolle kirjavinkkaukseen mahdollisesti liittyvistä tehtävistä ja jatkotyöstöstä ja muista toiveistasi
 • Ole mukana kirjastolaisen vetämässä tuokiossa
 • Anna palautetta käynnin jälkeen (lomake tulossa).

Kirjastotuokion vetäjä:

 • Tutustu Kirjastopolun luokkakohtaisiin tavoitteisiin
 • Valmistaudu tuokioon tältä sivustolta löytyvän materiaalin avulla tai muuten
 • Sovi opettajan kanssa, millainen tuokio pidetään, esim. ohjatun ja vapaan ajan osuus
 • Muistilistoja kirjaston henkilökunnalle

Seitsemäsluokkalaisen tavoitteita Kirjastopolulla:

 • tutustua eri kirjallisuuden lajeihin (kauno/tieto, kaunon lajit ja alalajit)
 • syventyä tiettyyn tekstilajiin ja sen tulkintaan
 • saada eväitä lukuharrastuksen monipuolistamiseen
 • oppia hyödyntämään myös muita aineistoja (elokuvat, pelit, sarjakuvat) kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemuksen kartuttamiseksi
 • harjoitella lukukokemusten jakamista sosiaalisessa mediassa
 • oppia tulkitsemaan ja tuottamaan mediasisältöjä

Kirjastopolkukäynnin esimerkkituntimalli 7-luokalle. Toteutuksesta sovitaan ajanvarauksen yhteydessä.

Luokka 9

Yhdeksännellä luokalla on hyvä käydä läpi tiedonhankinta- ja tutkimusprosessi ja valmistautua tuleviin opintoihin. Informaatiolukutaidon osa-alueiden harjoittelu sopii äidinkielen tutkielman yhteyteen, koulun monialaiseen oppimiskokonaisuuteen tai muuhun aineeseen. Opettajan tukena on Eväitä opiskeluun -verkkomateriaali. Kirjaston resurssien salliessa ilmiöprojektin tiedonhankintaosuus voidaan toteuttaa myös kirjaston ohjaamana. Työskentelypaikka tiedonhankintavaiheessa on kirjasto.

9- luokan vastuuopettaja:

 • Tutustu tutkimusprosessilomakkeeseen, olisiko siitä apua tutkielman tai projektityön tiedonhankinnan tukemisessa
 • Tutustu Eväitä opiskeluun – verkkomateriaaliin ja hyödynnä sitä tarpeen mukaan
 • Jos haluat kirjaston mukaan tiedonhankintaan, ota yhteyttä, kun tehtävästä ja aikataulusta on päätetty.
 • Kirjastossa: Ole mukana kirjastolaisen vetämässä tuokiossa ja anna palautetta käynnin jälkeen.

Kirjastotuokion vetäjä:

 • Tutustu Kirjastopolun luokkakohtaisiin tavoitteisiin
 • Valmistaudu tuokioon tältä sivustolta löytyvän materiaalin avulla tai muuten
 • Sovi opettajan kanssa, millainen tuokio pidetään, esim. ohjatun ja vapaan ajan osuus
 • Muistilistoja kirjaston henkilökunnalle

Yhdeksäsluokkalaisen tavoitteita Kirjastopolulla:

 • omaksua tiedonhankinnan ja tutkimuksen perusprosessi työskentelytavaksi
 • osata hyödyntää erilaisia tekstejä ja julkaisuja tiedonlähteenä (kirjat, lehtiartikkelit, tutkimukset, opinnäytetyöt, verkkotekstit)
 • oppia käyttämään eri tiedonhaun kanavia järjestelmällisemmin (kirjaston ja netin hakupalvelut, tietokannat) ymmärtää tiedonhaun pääperiaatteita (asiasanat, vapaasanat, sanojen yhdistäminen, luokitus)
 • harjoitella lähdekriittisyyttä
 • ymmärtää tekijänoikeuden perusteita
 • oppia käyttämään löydettyä tietoa asianmukaisesti osana omaa työtä
  harjoitella viittauskäytäntöä
 • vahvistaa tiedon esittämisen taitoja koostamalla tulokset kirjallisesti, suullisesti tai visuaalisesti mediateknologiaa hyödyntäen, esim. blogiteksti.

Kirjastopolun tuntimallit ja materiaalit (9. luokka)

Yläluokkien lukudiplomit: Mikkelin lukudiplomi ja Sinuhe (Kunnari)


Materiaaleja lukemaan innostamiseen

Materiaaleja tiedonhakuun ja kirjastonkäyttöön

Materiaaleja mediakasvatukseen ja TVT-taitoihin