Luokat 3-6

Luokat 3-4

Kolmannella luokalla painopiste on peruslukutaidon kehittämisessä: lukemiseen innostetaan kirjaston kirjaesittelyllä ja samalla voidaan kerrata, kuinka halutut kirjat löytyvät kirjaston hakuohjelmasta. Tapaaminen toteutetaan joko kirjastossa tai koululla.

Neljännellä luokalla harjoitellaan ja syvennetään aiemmin opittuja taitoja ja mahdollisuuksien mukaan työskennellään tai vieraillaan lähikirjastossa opettajan ohjauksessa. Koululla voi hyödyntää verkkokirjastoa ja alla olevia linkkejä.  

Lukuvuoden 2022-23 3-luokkien kirjavinkkaukset toteutetaan vain etänä pääkirjaston ja liikkuvien palvelujen alueella. Niihin voivat osallistua myös lähi- ja seutukirjastojen alueiden koulut. Etävinkkaukset välitetään Teamsin kautta usealle luokalle yhtaikaa. Saat liittymislinkin ja ohjeita tunnille ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoita luokkasi vinkkaukseen tällä lomakkeella. Vinkkaus toteutetaan, jos viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä on ilmoittautunut yksikin luokka. Lukuvuoden  vinkkausajat ja viimeinen ilmoittautumispäivä:

 • ke 12.10. klo 10-10.40 ja klo 13.00-13.40 (ilmoittaudu viimeistään 5.10.)
 • ti 1.11. klo 10-10.40 ja klo 13.00-13.40 (ilmoittaudu viimeistään 25.10.)
 • to 8.12. klo 10-10.40 ja klo 13.00-13.40 (ilmoittaudu viimeistään 1.12.)

Kirjavinkkauksen kirjat ovat lainattavissa pääkirjastosta noin kahden viikona ajan (tarkka aika ilmoitetaan osallistujille), minkä jälkeen voit halutessasi tilata luokallesi vinkkauskirjat sisältävän kirjakassin.

3. luokan opettaja:

 • Ilmoittaudu etävinkkaukseen tai varaa aika kirjastostasi.
 • Johdattele lapsia aiheeseen esim. Kirjasammon lastenkirjallisuuden kirjavinkkien avulla.
 • Kerro kirjastolle kirjastokäyntiin mahdollisesti liittyvistä tehtävistä ja jatkotyöstöstä ja muista toiveistasi
 • Ole mukana kirjastolaisen vetämässä tuokiossa
 • Anna palautetta käynnin jälkeen (palautelomake).

Kirjastotuokion vetäjä:

 • Tutustu Kirjastopolun luokkakohtaisiin tavoitteisiin
 • Valmistaudu tuokioon tältä sivustolta löytyvän materiaalin avulla tai muuten
 • Sovi opettajan kanssa, millainen tuokio pidetään, esim. ohjatun ja vapaan ajan osuus
 • Muistilistoja kirjaston henkilökunnalle

Kolmasluokkalaisen tavoitteita Kirjastopolulla:

 • innostua lukemaan yhä enemmän itse
 • uskaltaa  valita luettavaksi erilaista ikäkaudelle sopivaa kirjallisuutta
 • oppia löytämään haluttu kirja verkkokirjastosta ja varaamaan se

Kirjastopolkukäynnin esimerkkituntimalleja 3-luokalle. Toteutuksesta sovitaan ajanvarauksen yhteydessä.

3-4-luokkien lukudiplomi Kumi-Tarzan (Kunnari)


Luokat 5-6

Viidennellä luokalla tutustutaan informaatiolukutaidon osa-alueisiin ”ilmiöprojektissa” käymällä läpi tiedonhankinnan ja tutkimuksen perusprosessi. Työskentelyn tulokset esitetään mediateknologiaa hyödyntäen. Ohjaus toteutetaan eri oppiaineiden ja kirjaston välisenä yhteistyönä esimerkiksi koulun monialaisessa oppimiskokonaisuudessa. Ainakin tiedonhankintavaiheessa työskentelypaikkana on kirjasto. Vaihtoehtona projektille on kirjastosuunnistus joko kirjastossa tai etänä. 

Kuudennella luokalla harjoitellaan ja syvennetään aiemmin opittuja taitoja ja mahdollisuuksien mukaan työskennellään ja vieraillaan kirjastossa opettajan ohjauksessa. Koululla hyödynnetään verkkokirjastoa ja alla olevia linkkejä.

Lukuvuonna 2021-22 5-luokan kirjastopolku toteutetaan pääsääntöisesti kirjastoissa tehtävillä ilmiöprojekteina tai suunnistuksena. Pääkirjaston ja liikkuvien palveluiden alueiden koulut voivat tehdä kirjastosuunnistuksen myös etänä koululla Teamsissa. 

5. luokan opettaja:

 • Ota yhteys kirjastoosi, kun haluatte tehdä kirjastosuunnistuksen tai kun olette päättäneet ilmiöprojektiin sopivasta aiheesta ja osallistujista. Yhteydenotto pääkirjastoon ilmoittautumislomakkeella.
 • Ilmiöprojektissa:
 • Ole mukana kirjastolaisen vetämässä tuokiossa.
 • Anna palautetta käynnin jälkeen (palautelomake).

Kirjastotuokion vetäjä:

 • Tutustu Kirjastopolun luokkakohtaisiin tavoitteisiin
 • Valmistaudu tuokioon tältä sivustolta löytyvän materiaalin avulla tai muuten
 • Sovi opettajan kanssa, millainen tuokio pidetään, esim. ohjatun ja vapaan ajan osuus
 • Muistilistoja kirjaston henkilökunnalle

Viidesluokkalaisen tavoitteita Kirjastopolulla:

 • tutustua tiedonhankinnan ja tutkimuksen perusprosessiin
 • tutustua tiedonlähteiden eroihin (”asiatekstit ja mielipidetekstit”)
 • oppia käyttämään tiedontarpeessa tiedonhaun pääkanavia: kirjaston ja netin hakupalveluita
 • pohtia sanojen merkitystä tiedonhaussa
 • pohtia tiedon luotettavuutta ja tekijyyttä
 • opetella tiedon käyttöä osana omaa työtä
 • harjoitella tiedon esittämistä kirjallisesti, suullisesti tai visuaalisesti mediateknologiaa hyödyntäen, esim. blogiteksti.

Kirjastopolkukäynnin esimerkkituntimalleja 5-luokalle. Toteutuksesta sovitaan ajanvarauksen yhteydessä.

5-6-luokkien lukudiplomi Matilda (Kunnari)


Materiaaleja lukemaan innostamiseen

Materiaaleja tiedonhakuun ja kirjastonkäyttöön

Materiaaleja mediakasvatukseen ja TVT-taitoihin