Luokat 3-6

Luokat 3-4

Kolmannella luokalla painopiste on peruslukutaidon kehittämisessä: lukemiseen innostetaan kirjaston kirjavinkkauksella ja samalla kerrataan, kuinka halutut kirjat löytyvät kirjaston hakuohjelmasta. Tapaaminen toteutetaan joko kirjastossa tai koululla. Vaihtoehtona voi olla myös erikseen suunniteltu toiminnallisempi tuokio.

Neljännellä luokalla harjoitellaan ja syvennetään aiemmin opittuja taitoja ja mahdollisuuksien mukaan työskennellään tai vieraillaan lähikirjastossa opettajan ohjauksessa. Koululla voi hyödyntää verkkokirjastoa ja alla olevia linkkejä.  Musiikkiluokkalaiset vierailevat pääkirjaston musiikkipalveluissa.

3. luokan opettaja:

 • Varaa aika kirjastostasi
 • Johdattele lapsia aiheeseen esim. Kirjasammon lastenkirjallisuuden kirjavinkkien avulla.
 • Kerro kirjastoon kirjavinkkaukseen mahdollisesti liittyvistä tehtävistä ja jatkotyöstöstä ja muista toiveistasi
 • Ole mukana kirjastolaisen vetämässä tuokiossa
 • Anna palautetta käynnin jälkeen (lomake tulossa).

Kirjastotuokion / kirjavinkkauksen vetäjä:

 • Tutustu Kirjastopolun luokkakohtaisiin tavoitteisiin
 • Valmistaudu tuokioon tältä sivustolta löytyvän materiaalin avulla tai muuten
 • Sovi opettajan kanssa, millainen tuokio pidetään, esim. ohjatun ja vapaan ajan osuus
 • Muistilistoja kirjaston henkilökunnalle

Kolmasluokkalaisen tavoitteita Kirjastopolulla:

 • innostua lukemaan yhä enemmän itse
 • uskaltaa  valita luettavaksi erilaista ikäkaudelle sopivaa kirjallisuutta
 • oppia löytämään haluttu kirja verkkokirjastosta ja varaamaan se

Kirjastopolkukäynnin esimerkkituntimalleja 3-luokalle. Toteutuksesta sovitaan ajanvarauksen yhteydessä.

Kolmannen luokan lukudiplomi

Neljännen luokan lukudiplomi


Luokat 5-6

Viidennellä luokalla tutustutaan informaatiolukutaidon osa-alueisiin ”ilmiöprojektissa” käymällä läpi tiedonhankinnan ja tutkimuksen perusprosessi. Työskentelyn tulokset esitetään mediateknologiaa hyödyntäen. Ohjaus toteutetaan eri oppiaineiden ja kirjaston välisenä yhteistyönä koulun monialaisessa oppimiskokonaisuudessa. Ainakin tiedonhankintavaiheessa työskentelypaikkana on kirjasto. Vaihtoehtona projektille voi olla kirjastosuunnistus.

Kuudennella luokalla harjoitellaan ja syvennetään aiemmin opittuja taitoja ja mahdollisuuksien mukaan työskennellään ja vieraillaan kirjastossa opettajan ohjauksessa. Koululla hyödynnetään verkkokirjastoa ja alla olevia linkkejä.

5. luokan opettaja:

 • Ota yhteys kirjastoosi, kun monialaisen kokonaisuuden aiheesta ja osallistujista on päätetty.
 • Sovi kirjaston kanssa aikatauluista ja työtavoista: milloin kirjasto tulee mukaan ja mikä on sen rooli.
 • Tutustu  tutkimusprosessilomakkeeseen ja mieti, sopiiko se oppimiskokonaisuuteen (lomake perustuu ohjatun tutkimisen malliin)
 • Ole mukana kirjastolaisen vetämässä tuokiossa
 • Anna palautetta käynnin jälkeen (lomake tulossa).

Kirjastotuokion vetäjä:

 • Tutustu Kirjastopolun luokkakohtaisiin tavoitteisiin
 • Valmistaudu tuokioon tältä sivustolta löytyvän materiaalin avulla tai muuten
 • Sovi opettajan kanssa, millainen tuokio pidetään, esim. ohjatun ja vapaan ajan osuus
 • Muistilistoja kirjaston henkilökunnalle

Viidesluokkalaisen tavoitteita Kirjastopolulla:

 • tutustua tiedonhankinnan ja tutkimuksen perusprosessiin
 • tutustua tiedonlähteiden eroihin (”asiatekstit ja mielipidetekstit”)
 • oppia käyttämään tiedontarpeessa tiedonhaun pääkanavia: kirjaston ja netin hakupalveluita
 • pohtia sanojen merkitystä tiedonhaussa
 • pohtia tiedon luotettavuutta ja tekijyyttä
 • opetella tiedon käyttöä osana omaa työtä
 • harjoitella tiedon esittämistä kirjallisesti, suullisesti tai visuaalisesti mediateknologiaa hyödyntäen, esim. blogiteksti.

Kirjastopolkukäynnin esimerkkituntimalleja 5-luokalle. Toteutuksesta sovitaan ajanvarauksen yhteydessä.

Viidennen luokan lukudiplomi

Kuudennen luokan lukudiplomi


Materiaaleja lukemaan innostamiseen

Materiaaleja tiedonhakuun ja kirjastonkäyttöön

Materiaaleja mediakasvatukseen ja TVT-taitoihin