Luokat 1-2

Huom: 1-luokan ohjattu kirjastovierailu jää pois Kirjastopolusta syksystä 2020. Tälle sivulle päivitetään opettajalle tukimateriaalia.

Ensimmäisellä luokalla vieraillaan lähikirjastossa ensisijaisena tavoitteena oppia käyttämään sen peruspalveluita ja tutustua kirjastoon tiedonhankintapaikkana. Lukutaidon oppimisen tueksi tutustutaan myös lastenkirjallisuuteen. Käynnillä painotetaan elämyksellisyyttä ja hyödynnetään tietotekniikkaa.

Toisella luokalla harjoitellaan ja syvennetään aiemmin opittuja taitoja ja mahdollisuuksien mukaan käydään kirjastossa opettajan ohjauksessa. Opettaja voi hyödyntää Kirjastopolun linkkilistoja.

1-luokan opettaja:

 • Varaa aika kirjastostasi
 • Johdattele lapsia aiheeseen esim. eri medioita esittelevien Kirjatti-pelien tai Lukukoira Sylvin videon Lukupiiri avulla.
 • Kerro käyntiä koskevista toiveistasi kirjastoon etukäteen
 • Ole mukana kirjastolaisen vetämässä tuokiossa
 • Anna palautetta käynnin jälkeen.

Kirjastotuokion vetäjä:

 • Tutustu Kirjastopolun luokkakohtaisiin tavoitteisiin
 • Valmistaudu tuokioon tältä sivustolta löytyvän materiaalin avulla tai muuten
 • Sovi opettajan kanssa, millainen tuokio pidetään, esim. ohjatun ja vapaan ajan osuus
 • Muistilistoja kirjaston henkilökunnalle

Ekaluokkalaisen tavoitteita Kirjastopolulla:

 • löytää oma kiinnostus lukemista ja kirjallisuutta kohtaan
 • löytää ja valita itse kiinnostavaa luettavaa
 • oppia, että on erilaisia (kaunokirjallisia) tekstejä
 • tietää missä sijaitsee omalle ikäkaudelle suunnattu aineisto ja osata etsiä hyllyistä luettavaa
 • osata lainata ja palauttaa itsenäisesti
 • tietää, että kirjaston aineistotietoja voi selata netissä
 • tutustua tiedonhakuun Internetistä ja kirjoista

Kirjastopolkukäynnin esimerkkituntimalleja 1-luokalle. Toteutuksesta sovitaan ajanvarauksen yhteydessä.

Ensimmäisen luokan lukudiplomi

Toisen luokan lukudiplomi


Materiaaleja lukemaan innostamiseen

 • Ekapeli lukemisen taitojen harjoitteluun/ LukiMat oppimisvalmiuksien oppimis- ja arviointiympäristö

Materiaaleja tiedonhakuun ja kirjastonkäyttöön

Materiaaleja mediakasvatukseen ja TVT-taitoihin