Liikkuvat palvelut

Mikkelin seutukirjaston liikkuvat palvelut palvelee Kalevankankaan, Rantakylän, Launialan, Lähemäen, Peitsarin, Tuppuralan ja Sairilan kouluja.

Kirja-auto Mirjan kevätlukukauden 2022 aikataulu

Koronaviruspandemiasta aiheutuvat turvallisuusvaatimukset otetaan huomioon toiminnan järjestämisessä.

Kirjastopäivät kouluilla

Kirjastot rakentuvat kouluille aikataulun mukaisina päivinä. Niissä on tarjolla vaihtuva, noin 300 – 400 niteen valikoima, josta aineistoa voi lainata tavalliseen tapaan kirjastokortilla.  Aineisto on lasten- ja nuortenaineistoa. Kirjastokäynnillä voi myös tuoda palautuksia ja hoitaa useita muita kirjastoasioita kuten saada kirjastokortin tai tehdä varauksia.

Kirjastopolku ja kirjakassit

Kirjastopolun toteutuksessa liikkuvat palvelut hoitavat toiminta-alueensa koulujen kolmannen ja seitsemännen luokan kirjavinkkaukset. Lisäksi kouluyhteistyön yhtenä painoalueena on erityisopetuksen kanssa tehtävä yhteistyö. Tärkeä osa liikkuvien kirjastopalvelujen toimintaa ovat myös kouluille tilattavat kirjakassit, joita voi tilata lomakkeella.

Varhaiskasvatus

Toiminta-alueen päiväkodeissa toteutetaan satu- ja sanataidetuokioita, joista sovitaan erikseen liikkuvien palvelujen henkilökunnan kanssa. Päiväkodeille toimitetaan myös kirjakasseja. Kirjakasseja voi tilata lomakkeella.

Mukaan tapahtumiin

Liikkuvat palvelut voivat sovitusti osallistua tapahtumiin. Toteutamme esimerkiksi satutunteja, sanataidepajoja ja kirjavinkkausta.  Myös pop up –kirjasto on mahdollista tilata tapahtumaan.

Yhteystiedot

Kirjastonhoitaja Mari Karvonen puh. 050 3117485
Kirjastonhoitaja Riia Marttinen puh. 050 3117487
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi[at]sivistys.mikkeli.fi

Lisätietoa Liikkuvien palvelujen verkkosivulla