Esiopetus

Kirjastopolku alkaa esiopetuksessa, josta vieraillaan lähimmässä kirjastossa lukuvuoden aikana. Suositusaika pääkirjaston osalta  on loka-maaliskuu, mutta muistakin ajoista voi sopia kirjaston kanssa. Lähi- ja seutukirjastoissa vierailu sovitaan erikseen.

Lukuvuonna 2021-22 kirjastokäynnit pyritään toteuttamaan normaalisti, mutta jos se ei ole mahdollista, korvaavalla toiminnalla, eli etätapaamisella tai ulkoilmavierailulla. Vierailuaikatauluehdotus on lähetetty esiopetuspaikoille. Jos annettu aika on sopiva, riittää että se vahvistetaan kaksi viikkoa ennen vierailua. Jos aika ei sovi, kannattaa ottaa yhteyttä kirjastoon mahdollisimman pian. Kirjasto tiedottaa mahdollisista muutoksista.

Käynnin aikana tutustutaan kaunokirjallisuuteen, tehdään pienimuotoista tiedonhakua ja tunnistetaan eri medioita. Myös kirjastonkäytön perusteita harjoitellaan. Kirjastovierailu ja käytettävät materiaalit perustuvat leikkiin. Jos kirjastoon on vaikea päästä, vierailu voidaan korvata kirjastolaisen vierailulla esikoulussa.

Ryhmän ohjaaja:

Kirjastotuokion vetäjä:

 • Tutustu Kirjastopolun luokkakohtaisiin tavoitteisiin
 • Valmistaudu tuokioon tältä sivustolta löytyvän materiaalin avulla tai muuten
 • Sovi opettajan kanssa, millainen tuokio pidetään, esim. ohjatun ja vapaan ajan osuus
 • Muistilistoja kirjaston henkilökunnalle

Eskarilaisen tavoitteita kirjastopolulla:

 • oppia tunnistamaan kauno- ja tietokirjallisuuden ero
 • tutustua kirjallisuuteen kuunnellen ja lukien / katsellen
 • huomata, mitä eri medioita on olemassa
 • tutustua kirjastoon ympäristönä ja kuinka siellä toimitaan ja käyttäydytään
 • tutustua kirjastonkäytön perusasioihin: kuinka päästään asiakkaaksi, lainataan ja palautetaan
 • tutustua siihen, millaisia aineistoja kirjastossa on

Kirjastopolkukäynnin esimerkkituntimalleja eskareille. Toteutuksesta sovitaan ajanvarauksen yhteydessä.


Materiaaleja lukemaan innostamiseen

Materiaaleja tiedonhakuun ja kirjastonkäyttöön

Materiaaleja mediakasvatukseen ja TVT-taitoihin

 • Apparaattisaari – tarinallinen oppimisympäristö / Helsingin kaupunginkirjasto ym.
 • Digiseikkailu -pelillinen oppimateriaali tvt- ja medialukutaidon harjoitteluun (kokeilujakso on ilmainen) / Digiseikkailu Oy
 • Kirjatti-pelit – tutustuttavat kirjaston palveluihin ja eri medioihin, 5-7-vuotiaille / Pirkanmaan kirjastot
 • Lapset ja media – kasvattajan opas / Kansallinen audiovisuaalinen arkisto
 • Luotettavan tiedon metsästäjät – opetusmateriaali tieteestä ja tiedosta / Mediataitokoulu